Спроведен је пројекат „Zero Waste 2020“

Maj 30, 2021

Асоцијација за афирмацију културе – АСК је спровео пројекат „Зеро Wасте 2020“ заједно са Прехрамбено-Технолошким саветом Србије уз подршку Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда и Канцеларије за младе Града Београда. Циљ пројекта је подизање свести о значају прехрамбног отпада и популаризације Зеро Wасте начина размишљања и деловања.

У АСК центру за едукацију реализован је низ едукативних радионица где смо са младима са територије Београда причали о Зеро Wасте принципу као и начинима његове имплементације у свакодневни живот. Поред едукативних предавања, реализовали смо и округле столове са произвођачима прехрамбених производа и менаџерима угоститељских објеката. На овај начин смо заједно са нашим партнерима из Прехрамбено-технолошког савета Србије отворили простор за дискусију о имплементацији Зеро Wасте концепта у оквиру пословања у овим областима.


Паралелно са едукативним радионицама и округлим столовима реализована је и дигитална кампања на тему Зеро Wасте принципа кроз едукативне визуале који су промовисани на нашим друштвеним мрежама.

Verified by MonsterInsights