Заштита животне средине

АСК кроз ову програмску област подстиче грађане, компаније и организације  на активно учешће у сегментима везаним за заштиту животне средине, установљавању проблема и проналаска начина како те проблеме решити, а све то кроз едукативне програме да би се подигла свест о њеном значају.

Подстиче се континуирани развој како младих тако и читавих локалних заједница као и економског развоја друштва у целости кроз допринос јачању активног учешћа у друштву.

Заштита животне средине

Циљеви

  • Развијање свести и понашање како младих, тако и привредника и осталих грађана у духу одрживог развоја, заштите животне средине, као и очувања природне баштине;
  • Превентирање и смањивање ризика по здравље грађана који могу потицати из животне средине;
  • Обезбеђивање услова за активно учешће младих у доношењу одлука у вези са заштитом животне средине;
  • Јачање свести о значају заштите животне средине, и стварању друштвене климе о екологији као националном приоритету;
  • Прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихова обрада и израда извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине.

Током 2021. године смо наставили са радом на заштити животне средине кроз пројекат Зелена Привреда Србије.

Активни пројекти

Зелена привреда Србије

Локације

Пројекат спроводимо у општинама 

Ужице

Косјерић

Пирот

Прибој

Зелена привреда Србије  је пројекат настао с циљем да приближи Zero Waste принцип локалним самоуправама, привреди и грађанима из два управна округа, односно три локалне самоуправе. Уз подршку Фондације за  отворено друштво планирана је израда инфо брошура и ифноформативна кампања, развој модела подршке привреди и обука организација цивилног друштва на локалу.

Зелена привреда Србије уједно представља и наш највећи пројекат из области заштите животне средине. Нашу мисију у разијању свести и едукацији о Zero Waste  принципу и регулисањем проблема органског отпада спроводимо кроз неколико етапа.

1) Издрада информативне брошуре и едукативне кампање за микро и малу привредуИнформативна брошура садржи информације о законским обавезама произвођача органског отпада као и упутства на који начин се може прописно одложити  произведени отпад. Брошура је на примарном нивоу намењена микро и малим привредницима из Ужица, Пирота, Прибоја и Косјерића, а на секундарном нивоу свим заинтресованим лицима.

2) Развој модела програма подршке привреди у знању и предлог за пилотирање у два управна округа – Недовољна и неадекватна едукација на тему ефикасне употребе, поновног коришћења и прераде органског отпада представљају кључни изазов са којим се суочавају привредници. Стога, спроводимо  систем пружања експертске подршке локалној привреди кроз програм подршке пословању. Модел подршке привреди је доступан овде.

3) Обука организација цивилног друштва на локалу и промотивна кампања за грађане и све заинтересоване актере у процесу – У циљу подршке учешћу грађана и организација цивилног друштва у процесима доношења одлука на локалу, експерт за јавне политике ће одржати серију од 4 предавања за организације цивилног друштва и појединце укључене у процес припреме пројектних активности. На овај начин се подиже ниво знања заинтересованих о предлозима промена и о методологији која је коришћена за развијање докумената јавних политика на локалу.

Заштита животне средине

Реализовани пројекти

У току 2020. године АСК је реализовао пројекте Zero Waste и Зелена привреда Србије у оквиру области заштите животне средине.

Пројекат “Zero Waste 2020” АСК је спровео са Прехрамбено – Технолошким саветом Србије уз подршку Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда и Канцеларије за младе Града Београда. Циљ пројекта је подизање свести о значају прерхамбеног отпада и популаризације Zero Waste начина размишљања и деловања.

У оквиру пројекта настала је “Студија о примени Zero Waste модела на случају прехрамбеног отпада на територији града Београда”, реализован је низ едукативних предавања намењених младима и покренута је дискусија са менаџерима угоститељских објеката и произвођачима прехрамбених производа окупљајући их у оквиру округлих столова и усмеравајући их на размишљање о одлагању њиховог отпада.

Пројекат “Зелена привреда Србије 2020” осмишљен је да „Zero Waste“ принцип приближи локалним самоуправама, привреди и грађанима а у циљу додатног усклађивања Србије са преузетим обавезама из Поглавља 27 за приступање Србије Европској Унији. Пројекат се спорводи уз подршку Београдске отворене школе кроз информативне за локалну привреду и локалну администрацију, прикупљање и обрада података и припрему водича за унапређење прозиводње уз експертске посете и едукативну кампању.

Verified by MonsterInsights