Заштита животне средине

АСК кроз ову програмску област подстиче младе на активно учешће у сегментима везаним за заштиту животне средине, установљавању проблема и проналаска начина како те проблеме решити, а све то кроз едукативне програме да би се подигла свест о њеном значају. Подстиче се континуирани развој како младих тако и читавих локалних заједница као и економског развоја друштва у целости кроз допринос јачању активног учешћа у друштву.

Заштита животне средине

Циљеви

Развијање свести и понашање како младих, тако и привредника и осталих грађана у духу одрживог развоја, заштите животне средине, као и очувања природне баштине;

Превентирање и смањивање ризика по здравље грађана који могу потицати из животне средине;

Обезбеђивање услова за активно учешће младих у доношењу одлука у вези са заштитом животне средине;

Јачање свести о значају заштите животне средине, и стварању друштвене климе о екологији као националном приоритету;

Прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихова обрада и израда извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине.

У току 2020. године АСК је реализовао пројекте Zero Waste и Зелена привреда Србије у оквиру области заштите животне средине.

Пројекат “Zero Waste 2020” АСК је спровео са Прехрамбено – Технолошким саветом Србије уз подршку Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда и Канцеларије за младе Града Београда. Циљ пројекта је подизање свести о значају прерхамбеног отпада и популаризације Зеро Wасте начина размишљања и деловања. У оквиру пројекта настала је “Студија о примени Zero Waste модела на случају прехрамбеног отпада на територији града Београда”, реализован је низ едукативних предавања намењених младима и покренута је дискусија са менаџерима угоститељских објеката и произвођачима прехрамбених производа окупљајући их у оквиру округлих столова и усмеравајући их на размишљање о одлагању њиховог отпада.

Пројекат “Зелена привреда Србије” осмишљен је да „Zero Waste“ принцип приближи локалним самоуправама, привреди и грађанима а у циљу додатног усклађивања Србије са преузетим обавезама из Поглавља 27 за приступање Србије Европској унији. Пројекат се спорводи уз подршку Београдске отворене школе кроз информативне за локалну привреду и локалну администрацију, прикупљање и обрада података и припрему водича за унапређење прозиводње уз експертске посете и едукативну кампању.

 

 

Током 2021. године смо наставили са радом на заштити животне средине кроз пројекат Зелена Привреда Србије.

Зелена привреда Србије 2 је пројекат настао с циљем да приближи Zero Waste принцип локалним самоуправама, привреди и грађанима из два управна округа, односно три локалне самоуправе. Уз подршку Фондације отвореног друштва планирана је израда инфо брошура и ифноформативна кампања, развој модела подршке привреди и обука организација цивилног друштва на локалу.