Заштита животне средине

АСК кроз ову програмску област подстиче грађане, компаније и организације  на активно учешће у сегментима везаним за заштиту животне средине, установљавању проблема и проналаска начина како те проблеме решити, а све то кроз едукативне програме да би се подигла свест о њеном значају.

Подстиче се континуирани развој како младих тако и читавих локалних заједница као и економског развоја друштва у целости кроз допринос јачању активног учешћа у друштву.

Заштита животне средине

Циљеви

  • Развијање свести и понашање како младих, тако и привредника и осталих грађана у духу одрживог развоја, заштите животне средине, као и очувања природне баштине;
  • Превентирање и смањивање ризика по здравље грађана који могу потицати из животне средине;
  • Обезбеђивање услова за активно учешће младих у доношењу одлука у вези са заштитом животне средине;
  • Јачање свести о значају заштите животне средине, и стварању друштвене климе о екологији као националном приоритету;
  • Прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихова обрада и израда извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине.

Током 2021. године смо наставили са радом на заштити животне средине кроз пројекат Зелена Привреда Србије.

Активни пројекти

Зелена привреда Србије

Локације

Пројекат спроводимо у општинама 

Ужице

Косјерић

Пирот

Прибој

Зелена привреда Србије  је пројекат настао с циљем да приближи Zero Waste принцип локалним самоуправама, привреди и грађанима из два управна округа, односно три локалне самоуправе. Уз подршку Фондације за  отворено друштво планирана је израда инфо брошура и ифноформативна кампања, развој модела подршке привреди и обука организација цивилног друштва на локалу.

Зелена привреда Србије уједно представља и наш највећи пројекат из области заштите животне средине. Нашу мисију у разијању свести и едукацији о Zero Waste  принципу и регулисањем проблема органског отпада спроводимо кроз неколико етапа.

1) Издрада информативне брошуре и едукативне кампање за микро и малу привредуИнформативна брошура садржи информације о законским обавезама произвођача органског отпада као и упутства на који начин се може прописно одложити  произведени отпад. Брошура је на примарном нивоу намењена микро и малим привредницима из Ужица, Пирота, Прибоја и Косјерића, а на секундарном нивоу свим заинтресованим лицима.

2) Развој модела програма подршке привреди у знању и предлог за пилотирање у два управна округа – Недовољна и неадекватна едукација на тему ефикасне употребе, поновног коришћења и прераде органског отпада представљају кључни изазов са којим се суочавају привредници. Стога, спроводимо  систем пружања експертске подршке локалној привреди кроз програм подршке пословању.

3) Обука организација цивилног друштва на локалу и промотивна кампања за грађане и све заинтересоване актере у процесу – У циљу подршке учешћу грађана и организација цивилног друштва у процесима доношења одлука на локалу, експерт за јавне политике ће одржати серију од 4 предавања за организације цивилног друштва и појединце укључене у процес припреме пројектних активности. На овај начин се подиже ниво знања заинтересованих о предлозима промена и о методологији која је коришћена за развијање докумената јавних политика на локалу.

Заштита животне средине

Реализовани пројекти

У току 2020. године АСК је реализовао пројекте Zero Waste и Зелена привреда Србије у оквиру области заштите животне средине.

Пројекат “Zero Waste 2020” АСК је спровео са Прехрамбено – Технолошким саветом Србије уз подршку Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда и Канцеларије за младе Града Београда. Циљ пројекта је подизање свести о значају прерхамбеног отпада и популаризације Zero Waste начина размишљања и деловања.

У оквиру пројекта настала је “Студија о примени Zero Waste модела на случају прехрамбеног отпада на територији града Београда”, реализован је низ едукативних предавања намењених младима и покренута је дискусија са менаџерима угоститељских објеката и произвођачима прехрамбених производа окупљајући их у оквиру округлих столова и усмеравајући их на размишљање о одлагању њиховог отпада.

Пројекат “Зелена привреда Србије 2020” осмишљен је да „Zero Waste“ принцип приближи локалним самоуправама, привреди и грађанима а у циљу додатног усклађивања Србије са преузетим обавезама из Поглавља 27 за приступање Србије Европској Унији. Пројекат се спорводи уз подршку Београдске отворене школе кроз информативне за локалну привреду и локалну администрацију, прикупљање и обрада података и припрему водича за унапређење прозиводње уз експертске посете и едукативну кампању.