Otvorene prijave za likovni konkurs ‘Zvezdara u srcu’

Maj 28, 2019

Asocijacija za afirmaciju kulture (ASK) raspisuje likovni konkurs na temu: „ZVEZDARA U SRCU“.

 
Propozicije:
 • Pravo učešća na konkursu imaju Učesnici od 5. do 8. razreda OŠ sa teritorije GO Zvezdara
 • Radovi mogu biti urađeni po slobodnom izboru tehnike: crtež, slika, kolaž, akvarel, pastel ili kombinovana tehnika
 • Dimenzije rada ne smeju biti veće od veličine bloka br. 5
 • Svaki učenik može poslati najviše jedan rad
Slanje radova:
 • Na poleđini svakog rada potrebno je napisati:Ime i prezime učenika, odeljenje, naziv škole, kontakt broj škole i nastavnika likovne kulture.
 • Radovi ne smeju biti poslati u rolni
 • Samo neoštećeni radovi ulaze u dalji proces selekcije.
 • Organizacija ne snosi nikakvu odgovornost za moguća oštećenja pri transportu.
 • Primljeni radovi se ne vraćaju i organizator zadržava pravo da radove koristi u dobrotvorne svrhe i da ih reprodukuje u štampi.
 • Radove poslati poštom na sledeću adresu: Topličin Venac br. 11, 11000 Beograd, sa naznakom
 • Za likovni konkurs „ZVEZDARA U SRCU“.
 • Rok za slanje radova je 20. jun 2019. godine.
 
Rangiranje:
 
 • Žiri će dodeliti 3 nagrade za najbolje radove
 • Škole i učenici će biti blagovremeno obavešteni o izboru radova.
 • Izabrani radovi biće izloženi u holu GO Zvezdara, ili na drugom javnom mestu na teritoriji opštine
Za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate Marijanu Petrović na telefon +381601707575
Verified by MonsterInsights