MALA ŠKOLA UMETNOSTI: MAŠTA STVARA SVAŠTA

авг 4, 2015

Projekat „Dar kreativnosti – mala škola umetnosti“ se polako bliži kraju. Još mesec dana ostalo je do izložbe koja će krunisati projekat, a na kojoj će biti prikazani svi najbolji dečiji radovi sa radionica koje su organizovane.

Na prethodna tri časa korišćene su tehnike: slikanje temperama, crtanje grafitnom olovkom i crtanje ugljenim štapićem. Započet je eksperiment ulaska u apstraktni svet, sa zadatkom „Mašta stvara svašta“. Četkicom i prskanjem boja po papiru, deca su stvarala neobičan svet obojen spontanim potezima. U toku slikanja, podsetili smo se kontrasta, toplih i hladnih boja, značenju slojevitog slikanja i razgovarali o apstraktnoj umetnosti.

Na sledećem času vratili smo se crtanju uz pomoć osnovnih oblika. Deca su izabrala da rade pticu, ali ovaj put bez pomoći nastavnika. U toku rada, razgovarali smo o važnosti simetrije i proporcije u crtežu.

U tehnici ugljenom, crtajući prirodu, razgovarali smo o svetlosti i učili kako da na crtežu postepeno stvorimo prelaz izmedju svetlog i tamnog. Deca su istraživala po papiru sve mogućnosti ugljena i gumice i koliko senčenje određenog predmeta dočarava njen oblik.

Da je projekat sklanjanja dece sa ulica i osnovnog likovnog opismenjavanja za sada veoma uspešan govori i činjenica da se radionice ne osipaju kako prolazi vreme. Bez obzira što nemaju obavezu redovnog dolaska, deca ipak biraju da svoje vreme potroše učeći o osnovnim pojmovima i tehnikama likovne umetnosti

Verified by MonsterInsights