Među radionicama na ovogodišnjem Kids Mixer Festivalu našla se i radionica „Stvaralaštvo?“ koju je održala Asocijacija za afirmaciju kulture. Radionica je bila interaktivna i imala je za cilj da deci različitih uzrasta objasni pojmove „stvaralaštvo“ i „umetnost“....