ODRŽANE PRVE RADIONICE PROJEKTA „DAR KREATIVNOSTI“

јул 3, 2015

Projekat „Dar kreativnosti – mala škola umetnosti“ započet je i zvanično 29. juna u Svratištu na

Zvezdari.

Pod nazivom “Igra olovke na papiru”, prvi čas se sastojao iz crtanja grafitnom olovkom. Deca su

imala zadatak da slobodno ispune papir sa što raznovrsnijim linijama i da nakon toga okretanjem

papira pronalaze oblike i površine koje su im poznate i naglase ih. Deca su spontano

sastavljala crtež, a zatim dodatno stvarala različite efekte uz pomoć olovke, gumice i papirne

maramice, kako bi dočarali dobijene oblike. Reakcija dece na ovaj zadatak je bila i više nego dobra.

Stvaranje “neobičnih” crteža je prošlo veoma uspešno.
Na drugom času, deca su imala zadatak da nacrtaju životinju po svom izboru. Na osnovu primera,

pokazano im je kako da na jednostavan način, koršćenjem osnovnih oblika možemo nacrtati

određene predmete i životinje. Za temu svog rada deca su izabrala da crtaju puža, sa zadatkom da

naglase njegovu teksturu. Koristeći grafitne olovke deca su odgovorila na zadatak služeći se i

efektima koje su naučila na prošlom času.

Ono što nas posebno raduje je da je broj dece koji je prisustvovao radionicama porastao na drugom

u odnosu na prvi čas. Nadamo se da ćemo uspeti da održimo nihovu zainteresovanost, da kroz naše

radionice i njihov kreatiivni rad spoznaju, vole i cene umetnost.

Više o samom projektu možete videti klikom na link: Dar kreativnosti, mala škola umetnosti.

Verified by MonsterInsights