fbpx
×

Sviđa Vam se šta radimo ? Hoćete da pomognete ?

1 Imate pitanja u vezi sa akcijama?
2 Imate inovativne predloge za projekte ili saradnju?
3 Želite da nam se pridružite, kao član ili kao volonter?

Ne zaboravite da je naše malo, nekome možda sve. Izgradimo zajedno bolji svet! [email protected] . Hvala Vam!

ASK

Naziv: „Asocijacija za Afirmaciju Kulture“
PIB: 108847967
Matični broj: 28164165
Banca Intesa: 160 – 427553 – 48
Ko

Smo Mi?

ASK – Asocijacija za afirmaciju kulture nastala je sa ciljem da se bori da svet postane srećnije i lepše mesto za život. Naš cilj je da afirmišemo kulturu življenja kroz pomaganje i solidarnost. Da se ostvare osnovni uslovi za dobar kvalitet života. Pri tome se ne ograničavamo na osnovne životne potrebe, već želimo da doprinesemo da ljudi dobiju dodatni kvalitet života. Svojim projektima i akcijama želimo da se borimo za zdravlje, obrazovanje, kulturu, umetnost, životnu sredinu, lokalnu zajednicu, neprofitni sektor. Upravo smo i po nabrojenom podelili oblasti u kojima ćemo pokušati da ostvarimo najveći uticaj. Naravno, ovde se neće završiti spisak oblasti za koje želimo da vežemo svoje projekte i akcije. Kao što naš logo pokazuje, broj mogućnosti da se pomogne, da se pruži, da se zajednički ostvare ideje je neograničen.

Ideja o osnivanju Asocijacije za afirmaciju kulture nastala je još 2004. godine, kada je grupa prijatelja, mladih entuzijasta, poželela da napravi organizaciju koja će se baviti promovisanjem značaja kulture i umetnosti, podsticanjem razvoja svesti o kulturnim vrednostima među svim generacijama i afirmisanjem kulture življenja kroz pomaganje i solidarnost. Prvobitni koncept kulminirao je prvim osnivanjem organizacije u decembru 2004. i njenom registracijom kao udruženja građana kod Ministarstva za ljudska i manjinska prava. U toku narednih godina prvobitni osnivači su se razišli po svetu, uglavnom odlazeći na studije i akademska usavršavanja. Organizacija je pasivizirana i 2008. godine, prelaskom registra iz Ministarstva u Agenciju za privredne registre, obrisana je iz registra udruženja građana.

Tako je bilo sve do 2014, kada je na inicijativu Andreja Balanča, jednog od prvobitnih osnivača i tovraca ideje, tim pojačan novim članovima, razradio oblasti delovanja, postavio organizaciju „na noge“, napravio strategiju razvoja i kada se definitivno krenulo sa ozbiljnim radom. To je rezultiralo i novom registracijom u Agenciji za privredne registre i rešenjem o osnivanju koje je doneo APR 23. januara 2015. godine.

Jedan od prvobitnih osnivača i idejnih tvoraca organizacije, Mišel Perišić, nas je nažalost prerano napustio. U njegovu čast znak Asocijacije simbolički predstavlja njegov kačket po kome je on bio prepoznatljiv i koji ga je uvek pratio. Na ovaj način želimo da mu odamo priznanje i izrazimo zahvalnost za sve što je učinio za ASK i sve nas pojedinačno, kao i da njegov lik i delo učinimo prisutnim u svemu što radimo.

Vrednosti za koje se zalažemo

Jednakost

Pri izboru projakta na kojima radimo ili akcija koje sprovodimo čvrsto se držimo principa da je svaki čovek važan. U svakodnevnom radu, bilo u odnosu prema pojedincima ili partnerskim organizacijama, ne pravimo razliku prema verskim, etničkim, polnim, rasnim, jezičkim, socijalnim, starosnim ili bilo kojim drugim osobinama.

Odgovornost

Svakim svojim potezom, svakom aktivnošću i zalaganjem odgovorni smo kako moralno tako i materijalno da se držimo zadatih rokova, poštujemo tuđe vreme i resurse i uvažavamo različite potrebe. Sredstva koja prikupljamo biće utrošena za potrebe projekata i akcija koje sprovodimo i to će uvek biti transparentno i odgovorno.

Solidarnost

Mi smo pre svega filantropi. Spremni smo da stvorimo šansu da pomognemo velikom broju ugroženih kategorija, da podržimo i osnažimo potencijalno napredne kategorije, da se radujemo i tuđim i svojim uspesima, kao i da generalno radimo na tome da svet postane bolje mesto za život za svakoga.

Naš Tim

Andrej Balanč
Direktor - Predsednik UO

Aleksandar Jakovljevic
Programski direktor

Igor Kozomara
Finansijski direktor

Filip Isailović
Direktor operacija

Ana Delić
Direktor ASK Centra za edukaciju

Marija Demirović
Projektni mendžer

Maja Rubin
Projektni mendžer

Strahinja Radovanović
Projektni koordinator

Milica Simeunović
Projektni koordinator

Vuk Radoičić
Projektni koordinator

Aleksandar Ostojić
Koordinator za finansije i administraciju

Marijana Petrović
Projektni koordinator

Luka Radoičić
Projektni asistent

Predrag Mijailović
Projektni asistent

Bratislava Jovanović
Projektni asistent

Nikola Marković
Projektni asistent

Jasmina Obradović Perišić
Počasni član

Dragana Ilić
Počasni član

Sviđa Vam se šta radimo ? Hoćete da pomognete ?

TOP