Asocijacija za afirmaciju kulture, uz podršku gradske opštine Zvezdara, počela je sa pripremnim aktivnostima za projekat “Dar kreativnosti – mala škola umetnosti”. Projekat se sprovodi u saradnji sa Centrom za integraciju mladih – CIM.

Deca koja žive i / ili rade na ulici, vrlo često nemaju podstrek da svoju energiju usmere na nesto kreativno, na učenje i sticanje znanja. U svakom slučaju ta deca su marginalizovana i osim nedostatka podstreka nemaju ni uslove kako bi se bavila kreativnim radom i kako bi sticala znanja.
Projekat je osmišljen da kroz predavanja i uvođenje u osnove crtanja, slikanja i modelovanja podstakne decu na kreativnost pri tome ih sklanjajući sa ulice. U toku projekta imaće priliku da prošire znanja i steknu iskustva u korišćenju različitih materijala i sredstava za rad u procesu likovnog, kreativnog izražavanja.
Direktna ciljna grupa ovog projekta su deca koja svakodnevno dolaze u Svratište na Zvezdari, odnosno deca iz marginalizovanih grupa, koja nisu adekvatno zaštićena i koja nemaju adekvatan nadzor odraslih osoba. To su u većini slučajeva deca koja žive i/ili rade na ulici.
Pored direktnih korisnika, projekat je namenjen usmeravanju i edukaciji kroz pozitivan primer i njihovim vršnjacima koji na nesvakodnevnoj bazi posećuju Svratište kao i ka drugoj deci koja će imati priliku da vide izložbu svojih vršnjaka, da se sa njima upoznaju i druže a možda i zainteresuju za likovnu umetnost.

Planirane radionice će biti realizovane u prostorijama Svratišta za decu na Zvezdari a izložba je planirana na otovrenom prostoru Sportskog centra Olimp.

Projekat obuhvata rad sa decom kroz sledeće aktivnosti:

1. Crtanje:
• Igra olovke na papiru: slobodan ritam linija, boja, obilka, mrlja (crtež, ilustracija)
• Ornament: ukrašavanje i stilizacija oblika
2. Slikanje
• Vizuelno sporazumevanje putem boja: osnovne i izvedene boje, tople i hladne, komplementarne boje
• Slobodno izražavanje: odnos likovnih elemenata i međusobno dejstvo boja, kreativno i apstraktno mišljenje
3. Modelovanje
• Upoznavanje sa oblicima i prostorom, razvijanje sposobnosti pravilnog uočavanja proporcija
• Oblikovanje upotrebnih predmeta po želji (vaza, činija, šolja itd.)
4. Izložba radova
• Upoznavanje sa načinom pripremanja i pripremanjem izložbe
• Izložba radova dece koja su učestvovala u radionicama

Radionice u okviru projekta “Dar kreativnosti – mala škola umetnosti“ počinju u ponedeljak 29. juna u Svratištu na Zvezdari.